Ефективност

Двигателите Cursor с турбо-компресор с променлива геометрия предлагат водеща в класа си мощност и въртящ момент, отлична възможност за управление и целеви решения за намаляване на разхода на гориво и принудителния престой на автомобила.

​Освен че покрива тези стандарти, технологията SCR (Селективна Каталитична Редукция използваща добавка AdBlue) интегрирана от Iveco в цялата средна/тежка гама, също води до намаляване на експлоатационните разходи (с 5% по-нисък разход на гориво) .
Гамата на Cursor е олекотена и с ниски разходи за поддръжка (със сервизни интервали от до 150 000 км), предлагаща повишена надеждност. За разлика от EGR, SCR не включва рециркулация на отработилите газове в горивните камери.