Политика за обработка на лични данни, съгласно GDPR и Политика за бисквитки

Вашата сигурност е важна за нас. С цел да сме максимално прозрачни по отношение на обработването на личните Ви данни създадохме този документ. Чрез него може да се информирате за личните данни, които събираме, кой и как ще ги обработва, за какво ги използваме, за колко време ще ги съхраняваме и какви мерки за защита сме предприели, за да ги пазим. Политиката се прилага във връзка с функционирането на сайта: https://itrucks.bg/

За нас

Ние сме АЙ ТРЪКС ЕАД, ЕИК -, със седалище – и адрес на управление -. АЙ ТРЪКС ЕАД е администратор на лични данни и като такъв отговаря за обработването и съхранението на личните Ви данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общия регламент за защита на личните данни) и българското законодателство.

Събиране и обработване на лични данни 

itrucks.bg събира и обработва Вашите лични данни в случаите, когато: правите запитване за цената на предлаганите на нашия сайт продукти или желаете да ни зададете друг въпрос (да направите коментар) от общо естество, използвайки формата за контакт тук:https://itrucks.bg/itrucks-pages/kontakti/ или когато кандидатствате за работа на: https://itrucks.bg/ (в този случай приложима е Политиката за поверителност при кандидатстване, достъпна на https://itrucks.bg/);

Всички данни, които предоставяте itrucks.bg служат само и единствено, за да Ви предоставим максимално качествено обслужване и да отговорим възможно най-бързо и удобно на Вашите въпроси или коментари.

Видове лични данни, които обработваме

Когато решите да се свържете с нас чрез формата за контакт, която ще откриете на адрес: https://itrucks.bg/itrucks-pages/kontakti/, е необходимо да ни предоставите: Вашите имента, e-mail адрес и телефон за контакт.

Основание за обработване на личните Ви данни

Личните данни се събират и обработват съгласно основанията, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни. Чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Общия регламент за защита на личните данни – „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“ Това са случаите на обработка на лични данни (три имена, имейл адрес, телефон за контакти) при подаването на запитвания за цени на конкретни продукти и подаване на запитвания от същото и/или друго естество от секция „Контакти“ на уебсайта. Чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на личните данни – „обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете“ В определени случаи могат да се обработват лични данни (електронен адрес, имена, телефон за връзка,) на основание легитимни интереси, като Дружеството се съобразява с ограниченията на Общия регламент за защита на личните данни, при обработване на такова основание. Чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на личните данни – „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“

Какво означава, когато сайтът използва „Бисквитки”?

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайтове, включитлено и при посещение на https://itrucks.bg/. Тяхната цел е да запомнят устройството, което използвате и Вашите действия на сайта – това дава възможност при последващо влизане на сайта устройството и Вашите предпочитания да бъдат разпознати. Имате възможност да приемете или да откажете бисквитките. Отказът от бисквитки обаче може да промени коректното и пълно визуализиране на функциите на https://itrucks.bg/ за Вас. В случай, че желаете да направите промяна относно изпозлването на Вашите бисквитки можете да го направите чрез настройките на браузъра – той Ви позволява да ги приемете изцяло, да ги изтриете или да ги блокирате.

Какви данни се събират чрез използването на Бисквитките?

Когато използваме нашите бисквитки ние получаваме IP-адреса на устройството, което използвате, когато посещавате уебсайта. IP-адресът, номерът на устройство, операционната система, доставчикът на интернет, времето на посещението, референтният URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство, гарантират функционалността на уебсайта, за целите на сигурността и за извършване на диагностика.