IVECO ПРИСЪСТВА НА ВСИЧКИТЕ ПЕТ КОНТИНЕНТА С ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ И
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ

С повече от 28,000 служители Iveco присъства на всичките пет континента: 27 завода в 16 страни по света произвеждат автомобили на най-високо технологично ниво, конструирани в 6 изследователски центъра. Обширна мрежа за следпродажбени услуги гарантира нашето съдействие във всички географски области, където работят автомобилите на Iveco.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ

Те прилагат най-съвременни технологии и методи на производство за създаване на продукти с високо качество и осигуряване на подходяща работна среда за служителите. В резултат на това всички заводи са получили сертификация по ISO 9001 – версия 2000 (управление на качеството на процеси) и ISO 14000 (управление на околната среда).

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И РАЗВОЙНИ ЦЕНТРОВЕ

Пръснати по целия свят, в тях се фокусират капиталните разходи на Iveco за технологии и продукти. Целта на тези капитални разходи е да се предложат на пазара автомобили с все по-добри експлоатационни качества, ниски експлоатационни разходи и по-високи екологични стандарти – в много случаи изпреварвайки международното екологично законодателство.

ТЪРГОВСКА И СЕРВИЗНА МРЕЖА

Iveco притежава глобална дистрибуторска и сервизна структура, разпростираща се на пет континента чрез повече от 2,000 търговски и около 5,000 сервизни пункта. Тя се опира на реномирани експертни партньори, които предоставят своите предприемачески умения и професионален опит в услуга на клиента.

За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от АЙ ТРЪКС ЕАД на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+ включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на АЙ ТРЪКС ЕАД +и обработката им с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания.

Всички полета със * са задължителни!