Знаем, че вашият бизнес не може да спре.
С услугата IVECO ON Uptime можете да наблюдавате и оптимизирате полезното време за работа на вашия автомобил. Създадохме набор от услуги, достъпни по всяко време, за да ви помогнем в случай на проблем с автомобила.
Никога няма да останете сами – нашият център за обслужване на клиенти ще ви помогне да поддържате автомобила си в движение и ще ви окаже цялата помощ, от която се нуждаете.

IVECO МАКСИМАЛНА ГРИЖА

За да гарантирате приоритета, който заслужавате

IVECO МАКСИМАЛНА ГРИЖА

IVECO предоставя на важните клиенти максимални грижи за техния автомобил, като осигурява изпълнение на ремонтни операции в рамките на 6 часа.

НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АВТОМОБИЛА И ДИСТАНЦИОННА ПОМОЩ

Винаги с грижа за вас

НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АВТОМОБИЛА И ДИСТАНЦИОННА ПОМОЩ

Средствата за диагностика от разстояние, телематичните услуги и безжичното обновяване на софтуера позволяват да прилагате проактивен подход за съкращаване на престоите на автомобила чрез предвиждане на възможните повреди и престои.

ДЕНОНОЩНА ПОМОЩ

Винаги до вас, 24/7

УСЛУГА ASSISTANCE NON STOP

Центърът за обслужване на клиенти на IVECO отговаря на повиквания 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като предоставя помощ в 36 европейски държави, за да ви помогне да поддържате автомобила си в движение.

МЕЖДУНАРОДНА ПОМОЩ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ

Екип от 80 оператори гарантира незабавна реакция на 10 езика и известява сервизния център на IVECO, който е разположен най-близо до мястото на повредата. По време на процеса на оказване на помощ центърът за обслужване на клиенти ви информира за напредъка на работата и гарантира, че автомобилът ще се върне на пътя възможно най-бързо.

В случай на повреда на автомобила можете да се свържете с IVECO Assistance Non-Stop по 3 начина:

  • на безплатния телефонен номер български номер +35 929713030
  • предаване на местоположението на вашия автомобил чрез бордовата телематична система
  • използване на приложението IVECO Non Stop: получавате помощ само с едно докосване на екрана!

ПРИЛОЖЕНИЕ IVECO NON STOP

Приложението IVECO Non Stop може да се използва и за предварително записване на час и дата за ремонт на вашия автомобил – не само в случай на спешност. Можете да изберете деня, часа и мястото, а приложението ще ви даде потвърждение за резервацията.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IVECO NON STOP

ВСИЧКИ НОМЕРА В ЕВРОПА

Assistance Non Stop

Алтернативни безплатни номера
United Kingdom0800.590.509 Belgium0800.19.737 Czech Rep.800.143.288 Luxemburg0800.2.351 Slovakia0800.18.82.80 Netherlands0800.022.60.72
United Kingdom0800.590.509
Belgium0800.19.737
Czech Rep.800.143.288
Luxemburg0800.2.351
Slovakia0800.18.82.80
Netherlands0800.022.60.72

Национални номера
Обажданията се таксуват според тарифите на вашия доставчик на комуникационни услуги

Denmark
+45 32524999
Montenegro
+386 26165829
Romania
+40 213104545
Croatia
+386 26165829
Greece
+0043 36 22 72 300 927
Serbia
0800.301.175
Bulgaria
+35 929713030
Slovenia
+386 26165829
Norway
+47 67 13 13 50
North Macedonia
0800.80.479
Turkey
+90 2164445004
Bosnia and
Herzegovina
+386 26165829
Hungary
+36 14391400
Albania
+370 60600087
Sweden
+46 40431325
Estonia
+370 60600087
Finland
+358 (0) 2000 6000
Lithuania
+370 60600087
Russia
+7 8126407292
88002000442
Latvia
+370 60600087
Ukraine
+380 442250437
0800509011
Denmark
+45 32524999
Romania
+40 213104545
Greece
+0043 36 22 72 300 927
Bulgaria
+35 929713030
Norway
+47 67 13 13 50
Turkey
+90 2164445004
Hungary
+36 14391400
Sweden
+46 40431325
Finland
+358 (0) 2000 6000
Russia
+7 8126407292
88002000442
Ukraine
+380 442250437
0800509011
Montenegro
+386 26165829
Croatia
+386 26165829
Serbia
0800.301.175
Slovenia
+386 26165829
North Macedonia
0800.80.479
Bosnia and
Herzegovina
+386 26165829
Albania
+370 60600087
Estonia
+370 60600087
Lithuania
+370 60600087
Latvia
+370 60600087

Алтернативни европейски номера
Обажданията се таксуват според тарифите на вашия доставчик на комуникационни услуги
+390689386582